VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Rimas Norvaiša' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Norvaiša, Rimas. Matematikos mokymo tikslai: matematinis kompetentingumas ar matematinis raštingumas? = The aims of teaching mathematics: mathematical literacy vs mathematical reasoning // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2020, t. 61, p. 8-14. DOI: 10.15388/LMR.2020.22472.
2Norvaiša, Rimas; Račkauskas, Alfredas. Uniform asymptotic normality of weighted sums of short-memory linear processes // Journal of applied probability. Cambridge : Cambridge University Press. ISSN 0021-9002. eISSN 1475-6072. 2020, vol. 57, iss. 1, p. 174-195. DOI: 10.1017/jpr.2019.86.
3Norvaiša, Rimas; Račkauskas, Alfredas. Uniform asymptotic normality of self-normalized weighted sums of random variables // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2019, vol. 59, iss. 4, p. 575-594. DOI: 10.1007/s10986-019-09461-w.
4Norvaiša, Rimas. Why do we teach the mathematics that we do? = Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome? // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, p. 21-26. DOI: 10.15388/LMR.A.2019.14957.
5Butkus, Vygantas; Norvaiša, Rimas. Computation of p-variation // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2018, vol. 58, no. 4, p. 360-378. DOI: 10.1007/s10986-018-9414-3.
6Dirmeikis, Šarūnas; Norvaiša, Rimas. An extended product integral, a modified linear integral equation, and functions of bounded p-variation // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2015, Vol. 55, No. 3, p. 343-366. DOI: 10.1007/s10986-015-9285-9.
7Norvaiša, Rimas. Power variation and p-variation of sample functions of stochastic processes // 11th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics : abstracts of communication, Vilnius, birželio 30-liepos 4 d. Vilnius : TEV, 2014. ISBN 9786094332203. p. 8.
8Norvaiša, Rimas; Budvytis, B.; Gudynas, P.; Januškevičius, Romanas; Manstavičius, E.; Mazėtis, Edmundas; Narkevičius, L.; Paulauskas, Vyg.; Raudonis, R.; Rudalevičienė, R.; Sičiūnienė, Viktorija; Skakauskienė, M.; Stakėnas, V.; Stankus, E.; Vilimienė, A.; Zabulionis, A.; Zybartas, S. Matematinio ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje gairės : [2013 m. birželio 14 d.] / [Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ; darbo grupės vadovas Rimas Norvaiša, darbo grupės nariai ir konsultantai: B. Budvytis, P. Gudynas, R. Januškevičius, E. Manstavičius, E. Mazėtis, L. Narkevičius, R. Norvaiša, Vyg. Paulauskas, R. Raudonis, R. Rudalevičienė, V. Sičiūnienė, M. Skakauskienė, V. Stakėnas, E. Stankus, A. Vilimienė, A. Zabulionis, S. Zybartas]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, 2013. 34 p. Prieiga per internetą: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/matemat/Matematinio_ugdymo_gaires._2013-06-14.pdf> [žiūrėta 2013-10-07].
9Norvaiša, Rimas. Nonlinear integral equations with respect to functions having bounded p-variation // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2013, Vol. 53, no. 3, p. 324-335. DOI: 10.1007/s10986-013-9211-y.
10Norvaiša, Rimas. Journal impact factor and academic ethics // Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. 2011, Vol. 3, no. 2, p. 120-128. Prieiga per internetą: <http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/article/view/est.2011.10/pdf> [žiūrėta 2012-11-23].
11Dudley, Richard M.; Norvaiša, Rimas. Concrete Functional Calculus / R. M. Dudley, R. Norvaiša. New York : Springer, 2011. XII, 671 p. ISBN 9781441969491.
12Norvaiša, Rimas. Mokslas, etika ir politika // Mokslas ir etika : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai / leidinio sudarytojas ir str. recenzentas Rimas Norvaiša. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342687. p. 19-28. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/archyvas/files/active/0/LMS_konferencijos_2011_darbai.pdf> [žiūrėta 2017-09-21].
13Norvaiša, Rimas. Matematika ir jos reikšmė Lietuvos mokslui bei kultūrai // Šiuolaikinis mokslas visuomenei : Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai. T. 2. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2011. ISBN 9789986080534. p. 41-72. Prieiga per internetą: <http://norvaisa.lt/wp-content/uploads/2012/07/matematika-ir-jos-reiksme.pdf> [žiūrėta 2018-06-04].
14Norvaiša, Rimas. A complement to Gladyshev’s theorem // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2011, vol. 51, no. 1, p. 26-35. DOI: 10.1007/s10986-011-9105-9.
15Norvaiša, Rimas. Žurnalų cituojamumo rodiklio vaidmuo publikuojant ir vertinant mokslo darbus // Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas : istorija, tendencijos ir perspektyvos : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai, 2010 m. gruodžio 11 d., Vilnius. Vilnius : Žara, 2010. ISBN 9789986342441. P. 29-39. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/files/active/0/LMS_konferencijos_2010_darbai.pdf> [žiūrėta 2012-11-30].
16Norvaiša, Rimas; Gudauskienė, Ingrida; Koženiauskienė, Regina. Parabolė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016756. p. 443.
17Norvaiša, Rimas (sudaryt.). Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai, 2010 m. gruodžio 11 d., Vilnius / Lietuvos mokslininkų sąjunga / sudarytojas Rimas Norvaiša. Vilnius : Žara, 2010. 76 p. ISBN 9789986342441. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/files/active/0/LMS_konferencijos_2010_darbai.pdf> [žiūrėta 2012-11-30].
18Norvaiša, Rimas; Račkauskas, Alfredas. Partial sum processes in ρ- variation norm // Probability and statistics with applications : international conference, June 8-12, 2009, Debrecen, Hungary: abstracts. 2009, Debrecen, p. 23-24.
19Norvaiša, Rimas; Račkauskas, Alfredas. Convergence in law of partial sum processes in p-variation norm // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2008, Vol. 48, no. 2, p. 212-227. DOI: 10.1007/s10986-008-9001-0.
20Norvaiša, Rimas. Rough functions: p-variation, calculus and index estimation = Šiurkščiosios funkcijos: p-variacija, analizė ir indekso vertinimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, t. 46, Nr. 1, p. 123-154.
21Leipus, Remigijus; Norvaiša, Rimas. Finansų rinkos teorijų pagrindai = Fundamentals of financial market theories // Pinigų studijos. ISSN 1392-2637. 2004, M. 8, Nr. 4, p. 5-28. Prieiga per internetą: <http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2003_4/leipus.pdf> [žiūrėta 2004-09-09].
22Leipus, Remigijus; Norvaiša, Rimas. Finansų rinkos teorijų taikymas = Application of financial market theories // Pinigų studijos. ISSN 1392-2637. 2004, nr. 1, p. 31-53. Prieiga per internetą: <https://www.lb.lt/leipus_1>.