VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Vilius Stakėnas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Stakėnas, Vilius. Sieving the rationals // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2021, vol. 61, no. 3, p. 401-412. DOI: 10.1007/s10986-021-09535-8.
2Stakėnas, Vilius. On the simultaneous rational approximations to real and p-adic numbers : dedicated to Professors Antanas Laurinčikas and Eugenijus Manstavičius on the occasion of their 70th birthdays // Lithuanian mathematical journal: International conference on Number theory dedicated to the 70th birthdays of professors Antanas Laurincikas and Eugenijus Manstavicius, Palanga, Lithuania, September 09-15, 2018. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2019, vol. 59, no.1, p. 131-141. DOI: 10.1007/s10986-019-09426-z.
3Stakėnas, Vilius. Professor Eugenijus Manstavičius // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2019, vol. 59, no. 1, special issue, p. 4-5. DOI: 10.1007/s10986-019-09430-3.
4Stakėnas, Vilius. The Cantor expansions, rational numbers, arithmetical functions // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2019, vol. 59, no. 2, p. 213-228. DOI: 10.1007/s10986-019-09438-9.
5Stakėnas, Vilius. On the uniform distribution modulo 1 of sequences f(m/n) // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae : Sectio computatorica. Budapest : Eötvös Loránd University. ISSN 0138-9491. 2018, vol. 48, p. 189-198. Prieiga per internetą: <http://ac.inf.elte.hu/Vol_048_2018/189_48.pdf> [žiūrėta 2018-11-16].
6Stakėnas, Vilius. The two-variable polynomials and the rational numbers // Analytic and probabilistic methods in number theory: proceedings of 6th international conference, Palanga, Lithuania, 11-17 September 2016 / editors: A. Dubickas, A. Laurinčikas, E. Manstavičius, G. Stepanauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598593. p. 227-236.
7Stakėnas, Vilius. Matematikos istorijos skiautiniai: tikros istorijos apie matematikus ir jų mokslą / Vilius Stakėnas. Vilnius : Žara, 2017. 478 p. ISBN 9789986343233.
8Stakėnas, Vilius. Tikimybių mokslo pagrindai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 265 p. ISBN 9786094598074. eISBN 9786094598067. Prieiga per internetą: <http://www.mif.vu.lt/matinf/asm/vs/pask/ttinf/tt_vadovelis.pdf> [žiūrėta 2018-11-15].
9Stakėnas, Vilius. Jonas Kubilius and genesis of probabilistic number theory // Lithuanian Mathematical Journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2015, Vol. 55, no. 1, p. 25-47. DOI: 10.1007/s10986-015-9263-2.
10Stakėnas, Vilius. Jonas Kubilius and genesis of probabilistic number theory // 11th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics : abstracts of communication, Vilnius, birželio 30-liepos 4 d. Vilnius : TEV, 2014. ISBN 9786094332203. p. 53.
11Stakėnas, Vilius. On the uniformity of some sequences of rational numbers // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae : Sectio computatorica. Budapest. ISSN 0138-9491. 2013, vol. 39, p. 405-413. Prieiga per internetą: <http://ac.inf.elte.hu/Vol_039_2013/405_39.pdf> [žiūrėta 2013-05-10].
12Stakėnas, Vilius. The tuples of natural numbers and prime divisors // Analytic and probabilistic methods in number theory : proceedings of the 5th international conference in honour of J. Kubilius, Palanga, 4-10 September, 2011 / editors: A. Laurinčikas, E. Manstavičius, G. Stepanauskas. Vilnius : TEV, 2012. ISBN 9786094331787. p. 229-242.
13Stakėnas, Vilius. The simultaneous rational approximations to the real and p-adic numbers // 27th Journées Arithmétiques, June 27 - July 1, 2011, Vilnius, Lithuania : programme and abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2011, p. 56. Prieiga per internetą: <http://at.yorku.ca/c/b/c/w/11.htm> [žiūrėta 2011-07-08].
14Kazakevičius, Vytautas; Stakėnas, Vilius. Note on the prime divisors of Farey fractions = Farey trupmenų pirminiai dalikliai // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 13-18. DOI: 10.15388/LMR.2011.al03.
15Stakėnas, Vilius. On the densities of rational multiples // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2010, vol. 50, no. 4, p. 459-473. Prieiga per internetą: <http://www.springerlink.com/content/q557q864q4w27t01/fulltext.pdf> [žiūrėta 2011-03-17].
16Stakėnas, Vilius. On the order statistics related to prime divisors // 10th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics = 10-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija : abstracts of communications. Vilnius : TEV, 2010. ISBN 9786094330094. p. 266.
17Stakėnas, Vilius. Tikimybių mokslo pagrindai : [vadovėlis]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 262 p.
18Jasiūnas, Henrikas (sudarytojas); Stakėnas, Vilius (sudarytojas); Verikaitė, Vitolda (sudarytojas). Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto fizikos, matematikos, mechanikos, informatikos ir statistikos absolventai. 1922-2009 / sudarytojai : Henrikas Jasiūnas, Vilius Stakėnas, Vitolda Verikaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 640 p. ISBN 9789955336174.
19Stakėnas, Vilius. On the uniformity of distribution of Farey fractions = Farey trupmenų skirstinio tolygumas // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2009, t. 50, p. 14-17. DOI: 10.15388/LMR.2009.02.
20Stakėnas, Vilius. Note on arithmetical functions and multiples = Pastaba apie aritmetines funkcijas ir kartotinius // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2008, t. 48-49, p. 38-43. DOI: 10.15388/LMR.2008.06.
21Stakėnas, Vilius. On the multiples // Analytic and probabilistic methods in number theory : proceedings of thefourth international conference in honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 25-29 September 2006. Vilnius : TEV, 2007. ISBN 9789955680819. p. 213-224.
22Stakėnas, Vilius. Kodai ir šifrai : informacijos kodavimo ir kriptografijos pagrindai. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007. 352 p. ISBN 9789955511755.
23Stakėnas, Vilius. Some inequalities for number-theoretic densities // 9th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics = 9-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija : abstracts of communications. Vilnius : TEV, 2006. ISBN 9955680342. p. 298.
24Stakėnas, Vilius. Matematinio supratimo testai // Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas. 1 knyga, Teksto ir matematinio supratimo testai. Vilnius : Eugrimas, 2006. ISBN 9955682329. p. 123-155.
25Stakėnas, Vilius. On some inequalities of probabilistic number theory = Tikimybinės skaičių teorijos nelygybės // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2006, t. 46, Nr. 2, p. 256-266.
26Aleksiejūnas, Nerijus; Vilčinskas, Jurgis; Kubilickas, Šarūnas; Stakėnas, Vilius; Jurkynas, Mindaugas; Lazauskaitė, Roma; Pranaitis, Regimantas; Beitas, Kastytis; Dulsnys, Motiejus; Kornilova, Bronislava; Leonaitė, Erika; Valiauga, Gintaras. Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas : teksto ir matematinio supratimo testai. Vilnius : Eugrimas, 2006. 155 p. ISBN 9955682329.
27Stakėnas, Vilius. Paskalio trikampis // Jaunajam matematikui. D. 6 : 2003-2005 metų Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos užduotys ir jų sprendimai. Vilnius : Danieliaus leidykla. 2005, p. 35-41.
28Stakėnas, Vilius. Šifrų istorijos. Vilnius : TEV, 2005. 128 p. ISBN 9955491949. Prieiga per internetą: <http://www.mif.vu.lt/katedros/matinf/asm/vs/sifr.htm> [žiūrėta 2020-05-22].
29Stakėnas, Vilius. Šifrai ir skaičiai // Jaunajam matematikui. D. 5 : 2002-2004 metų Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos užduotys ir jų sprendimai. Vilnius : Danieliaus leidykla. 2004, p. 115-121.
30Stakėnas, Vilius. О дробях Фарея с малыми простыми делителями = On Farey fractions with small prime factors = Farey trupmenos su mažais pirminiais dalikliais // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, Nr. 3, p. 343-358.
31Skūpas, Antanas; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas; Stakėnas, Vilius. Matematika 12 : mokytojo knyga. Vilnius : TEV, 2004. 151 p. ISBN 9955491647.
32Intienė, Kornelija; Skūpas, Antanas; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas; Stakėnas, Vilius. Matematika 11: mokytojo knyga. Vilnius : TEV, 2003. 159 p. ISBN 9955491493.
33Stakėnas, Vilius; Intienė, Kornelija; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas. Matematika 11: uždavinynas. Vilnius : TEV, 2003. 104 p. ISBN 9955491418.
34Intienė, Kornelija; Stakėnas, Vilius; Stankus, Eugenijus; Skūpas, Antanas; Vitkus, Vladas. Matematika 12 : Uždavinynas : Išplėstinis kursas. Vilnius : TEV, 2003. 212 p. ISBN 9955491485.
35Stakėnas, Vilius. On the mean values of multiplicative functions over rational numbers // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae : Sectio computatorica. Budapest : Univ. scientiarum Budapestinensis de Eotvos nom. 2003, vol. 22, p. 331-351.
36Intienė, Kornelija; Skūpas, Antanas; Stakėnas, Vilius; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas. Matematika 12. D. 1 : išplėstinis kursas. Vilnius : TEV, 2003. 191 p. ISBN 9955491442.
37Intienė, Kornelija; Skūpas, Antanas; Stakėnas, Vilius; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas. Matematika 12. D. 2: išplėstinis kursas. Vilnius : TEV, 2003. 191 p. ISBN 9955491507.
38Intienė, Kornelija; Skūpas, Antanas; Stakėnas, Vilius; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas. Matematika 11. D. 1 / Kornelija Intienė, Antanas Skūpas, Vilius Stakėnas, Eugenijus Stankus, Vladas Vitkus. Vilnius : TEV, 2002. 208 p. ISBN 9955491221.
39Intienė, Kornelija; Skūpas, Antanas; Stakėnas, Vilius; Stankus, Eugenijus; Vitkus, Vladas. Matematika 11. D. 2. Vilnius : TEV, 2002. 207 p. ISBN 9955491280.
40Stakėnas, Vilius. Lietuviški metai : profesoriaus Jono Kubiliaus gyvenimo trajektorija / Vilius Stakėnas. Vilnius : Margi raštai, 2001. 303 p. ISBN 9986092310.
41Stakėnas, Vilius. On integer and fractional parts of some sequences // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2001, t. 41, spec. nr.
42Stakėnas, Vilius. On integer parts of some sequences // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2000, t. 40, spec. Nr, p. 76-80.
43Stakėnas, Vilius. О локальных частотах связанных с дробями Фарея = On local frequencies related to Farey fractions // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2000, t. 40, Nr. 1, p. 113-131.
44Stakėnas, Vilius. Результат решета для дробей Фарея = A sieve result for Farey fractions // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 1999, t. 39, Nr. 1, p. 108-127.
45Stakėnas, Vilius. Tikimybinė skaičių teorija ir kontinumas = Probabilistic number theory and continuum // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 1999, t. 3, spec. priedas, p. 93.
46Stakėnas, Vilius. Knyga apie problemas // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 1999, Nr. 1, p. 45-46.
47Stakėnas, Vilius. Pusamžė teorija // Lietuvos matematikos rinkinys: priedas: Alfa plius omega. ISSN 0132-2818. 1998, Nr. 2, p. 15-30.
48Stakėnas, Vilius. Diofantinių artinių teorema // Lietuvos matematikų draugijos mokslo darbai : specialus "Lietuvos matematikos rinkinio" priedas. Vilnius : Technika, 1998. ISBN 9986053684. p. 69-75.