VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Vytautas Maniušis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Maniušis, Vytautas; Račkauskas, Alfredas. Convergence of the residuals based empirical characteristic functions // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, spec. nr, p. 525.
2Maniušis, Vytautas. Nauji skirstinių simetriškumo testai // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2001, t. 41, spec. nr.